Korekta raportu jednostkowego za IVQ2014

Raport Kwartalny nr 5/2015
GNR_raport_IVQ2014_jednostkowy_ok-0.pdf

Zarząd Genesis Energy S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport jednostkowy okresowy za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: "§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 17.02.2015 21:07

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.