GENESIS ENERGY SA Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kw. 2014 r.

Zarząd Genesis Energy S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: "§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 16.02.2015 21:07

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.