GENESIS ENERGY SA Uzupełnienie raportu okresowego nr 17/2014

Zarząd Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie uzupełnia roczne sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane o brakujące oświadczenia.

Podstawa prawna: "§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ewConnect"Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 07.11.2014 18:48

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.