GENESIS ENERGY SA Genesis Energy S.A. jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013r


Raport Kwartalny nr 13/2013

Zarząd Genesis Energy S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2013 r.


Podstawa prawna: "§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi


kom ebi zdzDepesza pochodzi z biznes.pap.pl z 14.08.2013 20:53

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.