GENESIS ENERGY SA Raport roczny skonsolidowany za 2012 GK Genesis Energy S.A.


Raport Roczny nr 6/2013

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny skonsolidowany za 2012 rok.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi


kom ebi zdzDepesza pochodzi z biznes.pap.pl z 18.05.2013 10:28

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.