GENESIS ENERGY SA GENESIS ENERGY SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2012 - Genesis Energy S.A.


Raport Roczny nr 5/2013

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny jednostkowy za 2012 rok.


Podstawa prawna:


§5 ust.1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi


kom ebi zdzDepesza pochodzi z biznes.pap.pl z 15.05.2013 21:28


Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.