GENESIS ENERGY SA Genesis Energy S.A.- Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 r.

Raport Kwartalny nr 21/2012

Zarząd Genesis Energy S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.

 

 

Podstawa prawna: "§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.