Bieżące

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.02.2015.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

GENESIS ENERGY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENESIS ENERGY SA Uchwały podjęte na II części ZWZA 30.07.2014

GENESIS ENERGY SA GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na ZWZA 30.06.2014

GENESIS ENERGY SA- rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta

GENESIS ENERGY SA Informacje o transakcjach na akcjach Spółki

Genesis Energy SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Genesis Energy SA transakcja na znacznych pakietach akcji

Genesis Energy SA zmiany w składzie rady nadzorczej

Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Genesis Energy S.A. w dniu 28.06.2013.

GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.06.2013.

GENESIS ENERGY SA - zbycie aktywów znacznej wartości

Genesis Energy SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Genesis Energy S.A. wybór nowych władz rady nadzorczej

Genesis Energy S.A.-zwołanie ZWZA

Genesis Energy SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Raport bieżący 2/2013

Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013

GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na II części NWZA 5.12.2012

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.