Postanowienie sadu o zabezpieczeniu majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd Genesis S.A. ("Spółka" "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 marca 2015 roku otrzymał postanowienie sądu z 30.03.2015 o zabezpieczeniu majątku Genesis Energy S.A. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w związku z wnioskiem Emitenta o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Depesza pochodzi z newconnect.pl z 2015-04-01 08:11:41

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.