Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.02.2015.

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 02 2014 r.

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZA.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt7,8 i 9 , Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 16.02.2015 20:13

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.