Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Zarząd Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2015:

II. Raport roczny:
Raport roczny za rok obrotowy 2014 - 01.06.2015 r.
Raport roczny będzie zawierał dane jednostkowe i skonsolidowane za rok 2014.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Depesza pochodzi z newconnect.pap.pl z 30.06.2014

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.