GENESIS ENERGY SA GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na ZWZA 30.06.2014

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

W związku ze złożeniem przez jednego z Akcjonariuszy i przyjęciem przez Walne Zgromadzenie wniosku o przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2014 roku do godziny 13:00 Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 nie wyczerpało porządku obrad.

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt7,8 i 9 , Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 30.06.2014 22:10

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.