GENESIS ENERGY SA GENESIS ENERGY SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego

Zarząd Emitenta informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2014 roku Genesis Energy S.A. z dnia 14 sierpnia 2014 r. na dzień 31pażdziernika 2014 r. Zarząd Emitenta po konsultacji z Radą Nadzorczą podjął uchwałę o przesunięciu terminu publikacji sprawozdania za II kw. 2014 z powodu braku zaudytowanego sprawozdania rocznego za 2013 rok, którego to publikacja ma nastąpić 15 października 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 12.08.2014

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.