Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na II częsci ZWZA Genesis Energy S.A. w dniu 30.07.2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu:

Zarząd Genesis Energy S.A. podaje do wiadomości wykaz osób które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki które odbyło się 30.06.2014.

  • Calatrava Capital Fund (CY)Limited A. – 47 995 520 głosów co stanowiło 83,31 % głosów na ZWZA i stanowi 52,17% w głosach ogółem w spółce.
  • Calatrava Capital S.A. – 7 689 530 głosów co stanowi 13,35% głosów na ZWZA i stanowi 8,36% w głosach w spółce.

Na ZWZA zarejestrowało się i przybyło 52 612 341 głosów co stanowi 62,52% wszystkich głosów w spółce.Więcej na: gpwinfostrefa.pl
Depesza pochodzi z gpwinfostrefa.pl z 30.07.2014

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.