Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki.

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-05
Skrócona nazwa emitenta
GENESIS ENERGY S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko
związaną z członkiem Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd GENESIS ENERGY S.A. informuje, że osoba blisko związana z Członkiem Zarządu przekazała Spółce informacje o zawartych transakcjach zbycia akcji spółki GENESIS ENERGY S.A. – osoba ta nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.
1.Transakcja sprzedaży 1200 sztuk akcji po cenie 0,02 zł Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja w dniu 19.12.2013 została dokonywana jako transakcja sesyjna zwykła na rynku NewConnect.

Zawiadomienie dotyczy transakcji, których łączna wartość nie przekroczyła w 2013 roku równowartości w złotych polskich 5.000 euro.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-05 Wojciech Skiba


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GENESIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GENESIS ENERGY S.A.
Tytul Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Spółki.
Sektor
Kod 00-845
Miasto Warszawa
Ulica Łucka
Nr 2/4/6
Tel. +48 22/3989671
Fax +48 22/3989672
e-mail
NIP 7792295628
REGON 300414318
Data sporzadzenia 2014-02-05
Rok biezacy 2014
Numer 2
adres www


Więcej na: gpwinfostrefa.pl
Depesza pochodzi z gpwinfostrefa.pl z 5-022-2014

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.