Genesis Energy SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Genesis Energy S.A.. informuje o planowanym harmonogramie przekazywania raportów okresowych skonsolidowanych i jednostkowych z działalności spółki w roku obrotowym 2014.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 roku,
  • Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. - 14 maja 2014 roku,
  • Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 roku,
  • Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 roku
  • Raport roczny za rok obrotowy 2013 - 30 maja 2014 roku.
  • Raport roczny będzie zawierał dane jednostkowe i skonsolidowane za rok 2013.

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Więcej na: www.newconnect.pl
Depesza pochodzi z www.newconnect.pl z 30.01.2014 17:58

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.