GENESIS ENERGY SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego i rocznego

Zarząd Emitenta informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2014 roku Genesis Energy S.A. z dnia 14 maja 2014 r. na dzień 31 maja 2014 r. oraz raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego z dnia 30.05.2014 r. na dzień 28 czerwca 2014 Przyczyną przesunięcia publikacji raportu są problemy techniczne związane z przedłużającym się proces migracji danych pomiędzy systemami informatycznymi, wynikające bezpośrednio ze zmiany oprogramowania wspierającego system finansowo księgowy Emitenta jak i spółki zależnej.Związane jest to ze zmiana firmy zewnętrznej odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości u Emitenta jak i spółki zależnej. Po zakończeniu procesu migracji i sprawdzeniu poprawności danych możliwa będzie synchronizacja bazy Spółki zależnej z systemem konsolidacyjnym emitenta.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Więcej na: www.newconnect.pl
Depesza pochodzi z www.newconnect.pl z 11.05.2014 21:38

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.