GENESIS ENERGY SA Informacje o transakcjach na akcjach Spółki

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd GENESIS ENERGY S.A. informuje, że osoba blisko związana z Członkiem Zarządu przekazała Spółce informacje o zawartych transakcjach zbycia akcji spółki GENESIS ENERGY S.A. - osoba ta nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

1.Transakcja sprzedaży 1200 sztuk akcji po cenie 0,02 zł Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie. Transakcja w dniu 19.12.2013 została dokonywana jako transakcja sesyjna zwykła na rynku NewConnect.

Zawiadomienie dotyczy transakcji, których łączna wartość nie przekroczyła w 2013 roku równowartości w złotych polskich 5.000 euro.Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 05.02.2014 20:20

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.