GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.06.2013.

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 r.
Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZA.

Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt. 7,8 i 9 , Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:Więcej na: newconnect.pl
Depesza pochodzi z newconnect.pl z 2013-06-29 10:35:53

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.