GENESIS ENERGY SA - zbycie aktywów znacznej wartości

Zarząd Genesis Energy SA (Emitent/Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.06.2013 r. na podstawie umowy datio in solutum zbył 10000 udziałów w spółce Eko-Polmed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Po transakcji Genesis Energy S.A. nie posiada udziałów w Eko-Polmed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Podstawa prawna:
§ 3 pkt.2 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Więcej na: newconnect.pl
Depesza pochodzi z newconnect.pl z 2013-06-27 20:08:51

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.