Genesis Energy SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Genesis Energy S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny związany z terminem publikacji raportu bieżącego nr 8/2013 w dniu 31.05.2013 - o uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2013. Raport powinien być przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, a Emitent opublikował raport w dniu 31.05.2013. Nie dotrzymanie terminu było spowodowane chorobą osoby przekazującej informacje do raportu.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby uniknąć podobnych opóźnień w przyszłości.

Podstawa prawna: Zasada 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".Więcej na: newconnect.pl
Depesza pochodzi z newconnect.pl z 2013-06-16 20:17:40

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.