Genesis Energy SA incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Genesis Energy S.A. informuje, iż Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny związany z publikacją raportu okresowego - skonsolidowanego raportu kwartalnego Genesis Energy S.A. za 2012 roku.


Raport powinien zostać opublikowany w dniu 15 maja 2013 roku, a został przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego EBI w dniu 18 maja 2013 roku. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu okresowego był błąd osoby obsługującej EBI, w dniu 15.05.2013 spółka publikowała raporty kwartalne jednostkowy i skonsolidowany oraz raport roczny jednostkowy , niestety raport skonsolidowany nie został dołączony podczas przekazywania raportów do EBI. Jednocześnie Emitent informuje, że raport roczny skonsolidowany za 2012 rok został opublikowany 18 maja 2013 roku. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań aby zminimalizować ryzyko naruszenia przez Spółkę obowiązków informacyjnych w przyszłości.


Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Więcej na: newconnect.pl
Depesza pochodzi z newconnect.pl z 2013-05-18 10:28:50

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.