Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013

Zarząd Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013:
I. Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:
0. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 14.02.2013 r.
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15.05. 2013 r.
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - 14.08. 2013 r.
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14.11. 2013 r.
II. Raport roczny:
Raport roczny za rok obrotowy 2012 - 15.05.2013 r.
Raport roczny będzie zawierał dane jednostkowe i skonsolidowane za rok 2012.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Skiba - Prezes Zarządu

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.