Informacje o transakcjach na akcjach spółki dokonanych przez prezesa zarządu spółki

Raport bieżący 1/2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd GENESIS ENERGY S.A. informuje, że Prezes Zarządu przekazał Spółce informacje o zawartych transakcjach na akcji spółki GENESIS ENERGY S.A.

1.Transakcja sprzedaży 11500 sztuk po cenie 0,18 zł. w dniu 03.12.2012

2.Transakcja kupna 6500 sztuk po cenie 0,15 zł w dniu 28.01.2013

3.Transakcja kupna 7000 sztuk po cenie 0,15 zł w dniu 29.01.2013

Transakcje dokonywane były jako transakcje sesyjne zwykłe na rynku NewConnect.

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.