GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na II części NWZA 5.12.2012

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. na II części WZA.
W związku ze złożeniem przez jednego z Akcjonariuszy i przyjęciem przez Walne Zgromadzenie wniosku o przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2012 roku do godziny 12:00 Walne Zgromadzenie w dniu 5 grudnia 2012 nie wyczerpało porządku obrad.
Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na NWZA.

Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt. 7,8 i 9 , Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Skiba - Prezes Zarządu

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.