GENESIS ENERGY SA wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Genesis Energy S.A. w dniu 21.11.2012

Raport bieżący 17/2012

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Genesis Energy S.A. podaje do wiadomości wykaz osób które posiadały co najmniej 5% głosów na NWZA spółki które odbyło się 21.11.2012.

1.Calatrava Capital Fund (CY)Limited A. - 47 995 520 głosów co stanowiło 91,17 % głosów na NWZA i stanowi 52,17% w głosach ogółem w spółce.

Na NWZA zarejestrowało się i przybyło 52 643 086 głosów co stanowi 54,84% wszystkich głosów w spółce.

 

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.