Genesis Energy SA zmiany w składzie rady nadzorczej

Zarząd Genesis Energy S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Genesis Energy S.A.
dokonanych na NWZA w dniu 21 listopada 2012.
NWZA Genesis Energy S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1.Pan Maciej Fenicki
2.Pan Robert Bohojło
Uchwały powołujące powyższe osoby do składu Rady Nadzorczej S.A. wchodzą w życie z dniem podjęcia.
W/w osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Genesis Energy S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej dla Genesis Energy S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
W/w osoby powołane do składu Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.
Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączniku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"


Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Skiba - Prezes Zarządu

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.