GENESIS ENERGY SA uchwały podjęte na NWZA 21.11.2012

Raport Bieżący nr 23/2012
PDF

Zarząd Genesis Energy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 r.

W związku ze złożeniem przez jednego z Akcjonariuszy i przyjęciem przez Walne Zgromadzenie wniosku o przerwę w obradach do dnia 05 grudnia 2012 roku do godziny 12:00 Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 nie wyczerpało porządku obrad.

 

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na NWZA.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt7,8 i 9 , Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.