GENESIS ENERGY SA zmiany w radzie nadzorczej

Raport Bieżący nr 22/2012

Zarząd Genesis Energy informuje że dniu 20.11.2012 Pan Paweł Narkiewicz i Pan Tomasz Wróbel złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Genesis Energy S.A.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.