Genesis Energy SA - udzielenie promesy pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie dla spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Genesis Energy S.A./Emitent/ powziął informację, iż Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 29.10.2012 podjęła uchwałę w sprawie udzielenia promesy pożyczki dla Eko-Polmed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w wysokości 4 125 000 zł na dofinansowanie zadania " Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie Szpitala Powiatowego w Białogardzie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Skiba - Prezes Zarzadu

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.