Strategia

 

Przyjęta strategia rozwoju na lata 2012-2015 zakłada dynamiczny rozwój w 4 kluczowych kierunkach, stanowiących jednocześnie podstawowe linie biznesowe Grupy Kapitałowej Genesis Energy:

  1. Recycling tworzyw sztucznych
  2. Dystrybucja paliw płynnych
  3. Produkcja energii elektrycznej w oparciu o źródła odnawialne
  4. Handel ekologicznymi surowcami na potrzeby energetyki zawodowej

W celu zwiększenia płynności akcji Spółki na rynku kapitałowym Spółka planuje przeniesienie notowań akcji na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2012 roku.

 

Jednym z podstawowych celów Spółki jest zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz realizacja polityki dywidendy pozwalającej na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu oraz zapewniającej wysoką stopę zwrotu dla akcjonariuszy.

 

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.